۱۳۹۵ بهمن ۲۵, دوشنبه

نقطه‌ی امن

گفته بودم آدم به یک نقطه‌ی امن تو زندگیش احتیاج داره؟ گفته بودم من دنبال این نقطه‌ی امن هستم؟ نقطه‌ی امنی که بدونی اگر هر اتفاقی بیفتد می‌توانی برگردی به آن نقطه و آرام شوی. من فکر می‌کنم که این نقطه‌ی امن را پیدا کرده‌ام.
و بی‌نهایت خوشحالم.