۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

می توان ویران کرد برای ساختنی نو...

اگه یه اشتباهی کردی سعی کن که عوضش کنی. سعی کن که درستش کنی. مرد باش! وایسا و بگو که می تونی! هر روز زیرش نشکن! وایسا! با قدرت وایسا و بگو که تغییرش می دم! با قدرت بگو همه چیز می شه! من تغییرش خواهم داد! من جبران می کنم! جبران...
امروز تصمیم گرفتم بخش هایی از وجودم رو بریزم دور... یک بخشش آسونه... و بخشی از اون سخت... من می ریزمش دور! من می سازمش! دیگه نباید بذارم چیزی دیده بشه!
.
.
.
محکم باش!