۱۳۹۲ دی ۱۵, یکشنبه

زندگی تو در دست تو است، قوی شو!

می خواستم بگم که آدم ها گاهی به نقطه ای می رسن که به نظر خودشون ضعیف ترین فرد دنیا هستن... یه جایی که می خوای از همه چیز انصراف بدی... و تموم بشه همه چیز... اما اگه به این نقطه رسیدی و دیدی یه عالمه آدم نگرانتن، به فکرتن و... سعی کن که قوی بشی. حداقل تصمیم بگیر. خودتو ول نکن. ول کردن خودت آسون ترین کاریه که می کنی. و قرار نیست که آسون ترین راه رو انتخاب کنی... واسه این کار ساخته نشدی. ساده ترین راه ها رو خیلی وقت پیشا انتخاب نکردی، توی شرایط خیلی سخت تر مقاومت کردی، حالا چرا داری این کار رو با خودت می کنی؟ وقتی درست همه چیز بیش از اندازه خوبه؟ یه کم فعالیت کن. تو قوی خواهی بود. قوی تر از هر لحظه ی خودت. قوی شو و بر آن باش که زندگی کنی...