۱۳۹۰ بهمن ۲۹, شنبه

وقت رفتن است.

حس می کنم کارایی رو که باید انجام می دادم  دادم. همه چیز خوب بود. ولی الان، درست از همین امروز، وقت رفتن است. زمانی رسیده که باید یاد بگیرم که گاهی باید رفت هر چند دلت با ماندن باشد. :)

قوی برای شروع دوره ی جدید. 
قوی.
قوی.
قوی.


۱۳۹۰ بهمن ۲۰, پنجشنبه

آدم ها فراموش کارند...


آدم ها فراموش کار هستند. آدم ها خیلی زود فراموش می کنند. خیلی زود یادشان می رود تجربه هایشان را... و اگر آن آدم دختری باشد که  خیلی زود باور می کند همه چیز شدت می گیرد... شدت می گیرد و خیلی زود روابطش یادش می رود. یادش می رود که زمان مهم بودنش تمام شده است... یادش می رود که زمان مورد اعتماد بودنش گذشته... یادش می رود که زمانی صرفا بود که بوده باشد... که چون از قبل بوده و حالا هم هست... و یادش می رود که اگر کسی نباشد شاید اهمیتی پیدا کند... و باز مهم نیست. باز همان کسی است که صرفا باید باشد چون بوده است... یادش می رود که باید کوله اش را بردارد برود...
باید برود...