۱۳۹۲ فروردین ۲۲, پنجشنبه

وقتی تصمیم می گیری و برادرت بزرگ شده است...

- من انتخابم رو کردم.
* جدا؟ یعنی دیگه قطعی شد؟ حتما می ری اونجا؟
- آره! من اکسپت کردم! 
* پس یه قولی بده؟ 
- چی؟
* این که هیچ وقت فکر نکنی که اگه می رفتی اونجا بهتر بود. (این یه نصیحت برادرانه است) 
- آره. می دونم! چشم! :)
* از این لبخندهای ملیح نزن! خوشم نمیاد! اینجوری بخند:  D:
- چشم! D: D: :*** 

..............................

تنها چیزی که روی دلم مانده راه جداست و از دست دادن آدم ها... 

.............................

دلم برای علی تنگ شده. نفهمیدم که چه قدر بزرگ شده است...