۱۳۹۶ خرداد ۱, دوشنبه

کمی امید

بردیم. و من کمی امیدوارترم... بردیم و من نمی‌خوام خواسته‌هامون رو فراموش کنم... بردیم و من هنوز نمی‌تونم باور کنم که به عمرم ایرانی آزاد می‌بینم ولی دوست دارم رو به آزادی ببینمش... 

۱۳۹۵ بهمن ۲۵, دوشنبه

نقطه‌ی امن

گفته بودم آدم به یک نقطه‌ی امن تو زندگیش احتیاج داره؟ گفته بودم من دنبال این نقطه‌ی امن هستم؟ نقطه‌ی امنی که بدونی اگر هر اتفاقی بیفتد می‌توانی برگردی به آن نقطه و آرام شوی. من فکر می‌کنم که این نقطه‌ی امن را پیدا کرده‌ام.
و بی‌نهایت خوشحالم.