۱۳۹۴ آذر ۶, جمعه

با دخترک

- من از این حالت تنفر دارم. اما متاسفانه هیچ گاه ازآن رهایی نخواهم داشت...
+ آرام باش عزیزم. درست می شود. درست می شود.
 - کلافه ام. و تقریبا هر بار پر از استرس می شوم اما نمی توانم کار کنم! کافی است در این موقعیت یک اتفاق کوچک  رخ دهد٬ بلافاصله به هم خواهم ریخت و آماده می شوم که تصمیم های انقلابی بگیرم!
+ می فهمم. سخت است. اما درست می شود. صبوری کن دخترکم!
- چند وقتی است خودم را کنترل می کنم که به حس هایم در این مواقع توجه نکنم و به تصمیم هایم جامه ی عمل نپوشانم. اما می دانم این کلافگی روزی مرا از پا خواهد درآورد...
+...