۱۳۹۲ شهریور ۴, دوشنبه

آرزو

گاهی آدم حق داره تو زندگیش آرزو بکنه... من الان آرزو می کنم که کاش می مردم! همین الان همینجا نفسم بند میومد و همه چیز تموم می شد!

پ.ن1: لطفا نیاین بپرسین چی شده. میل نزنین. کامنت نذارین. دلسوزی نکنین. هیچی نگین. من هم هیچی نمی گم.
پ.ن2: اینجا مال منه! دلم می خواد هر چی بنویسم! هرچی!
پ.ن3: من آدم ضعیفیم تو این مورد! تاب ادامه ندارم قشنگ! :(