۱۳۹۱ شهریور ۲۳, پنجشنبه

نوشته ای فقط برای خودم

از امروز اراده می کنم و قول می دم به خودم.
می خوام قدرت اراده ام رو نشون بدم. حداقل به خودم. 
می خوام و حله همه چیز. 

۱۳۹۱ شهریور ۱۷, جمعه

دلی که تنگ شده

امشب کمی با ع حرف زدم. گفت بیلیت نیست و نمیاد...
دلم تنگ بود... گرفته هم شد... 
به ع امید داشتم. امیدم خشکید.