۱۳۹۲ آذر ۱۸, دوشنبه

۱۳۹۲ آذر ۱۳, چهارشنبه

نمی خوام ضعیف باشم...

تازگیا کشف کردم که آدم ضعیفیم! وقتی به یه مشکل برمی خورم حلش نمی کنم. زمان می گذره و می گذره و من به جای حل مشکل ازش فرار می کنم. بعد می بینم که ای دل غافل! زمان کمی دارم و نمی تونم کارم رو بکنم، وقتش گذشته. بعد به جای این که از زمان باقی مانده بهترین استفاده رو بکنم، استرس می گیرم عین... بعد اوضاع بد و بتر می شه! مشکل دارم! باید از لحظه لحظه زمان باقی مانده استفاده کرد، تا اوضاع بدتر نشده. جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته...
و من امروز درست می کنم اوضاع رو و تا دو هفته دیگه در بهترین وضعیت قرار خواهم داشت!

پ.ن: اومدم راجع به آینده ام بنویسم، پست به این تبدیل شد! باید در آینده یه بررسی کنم که کجای دنیام.