ه‍.ش. ۱۳۹۲ آذر ۱۸, دوشنبه

ه‍.ش. ۱۳۹۲ آذر ۱۳, چهارشنبه

نمی خوام ضعیف باشم...

تازگیا کشف کردم که آدم ضعیفیم! وقتی به یه مشکل برمی خورم حلش نمی کنم. زمان می گذره و می گذره و من به جای حل مشکل ازش فرار می کنم. بعد می بینم که ای دل غافل! زمان کمی دارم و نمی تونم کارم رو بکنم، وقتش گذشته. بعد به جای این که از زمان باقی مانده بهترین استفاده رو بکنم، استرس می گیرم عین... بعد اوضاع بد و بتر می شه! مشکل دارم! باید از لحظه لحظه زمان باقی مانده استفاده کرد، تا اوضاع بدتر نشده. جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته...
و من امروز درست می کنم اوضاع رو و تا دو هفته دیگه در بهترین وضعیت قرار خواهم داشت!

پ.ن: اومدم راجع به آینده ام بنویسم، پست به این تبدیل شد! باید در آینده یه بررسی کنم که کجای دنیام.