۱۳۹۶ خرداد ۱, دوشنبه

کمی امید

بردیم. و من کمی امیدوارترم... بردیم و من نمی‌خوام خواسته‌هامون رو فراموش کنم... بردیم و من هنوز نمی‌تونم باور کنم که به عمرم ایرانی آزاد می‌بینم ولی دوست دارم رو به آزادی ببینمش...